Støj

stoj

Frekvenser, volume og akustik - dvs. lyde - er med til at forme det fysiske læringsmiljø.

Støjniveauet afgør, hvad vi hører, og hvor meget vi hører, og samtidig påvirker lyde os også og er med til at forme vores humør og reaktioner. Derfor er støjniveauet en vigtig faktor at tage hensyn til, når børn skal tilegne sig sprog. 

Man skal naturligvis kunne høre sprog for at lære sprog ... og hvis støjen i dagtilbuddet bliver så høj, at den overdøver legen og de nærværende samtaler og svækker lysten til at lytte, så har sprogtilegnelsen trange kår.

Via nedenstående link kan du læse mere om, hvilke konsekvenser og regler, der er ift. støj - og få gode råd til at reducere støjniveauet.

Læs mere om støj og støjbekæmpelse på arbejdsmiljøweb.dk

 

 

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386