Spørgsmål og svar

test

Her finder du svar på nogle af de typiske spørgsmål, vi ofte støder på vedrørende børns sprog. Både spørgsmål og svar er primært rettet i en faglig kontekst, men som forælder kan man roligt læse med.

Hvordan iagttager jeg et barns ordforråd?
Start med at lægge mærke til, om barnet (4+ år) bruger navneord for ting (fx saks, kniv, osv.), eller om det ofte beskriver genstande med ”den/det/dem”, eller funktionsbeskriver som fx ”den til at klippe med”, ”den til at skære med”. Bemærk også, om barnet ofte siger, ”hvad laver du?” i stedet for ” hvad skriver/tegner/bager du?”, eller om barnet ofte kalder andre for ”hun/hende, han/ham”.

Hvis det drejer sig om et barn på 4 år, kan I også bruge TRAS (Tidlig Registrering Af Sprog) til at vurdere ordforrådet. Sammen med forældrene udfylder I skemaet, og hvis det giver anledning til bekymring, kan I efterfølgende kontakte talepædagogen. 


Kan jeg rette en femårig, der har en del udtalefejl?
Som udgangspunkt bør du ikke rette et barns udtale, før du har konsulteret en talepædagog. Børn gør deres bedste, og det er ikke, fordi de er dovne, at de fortsat kan have udtalefejl som femårige. Bekræft i stedet barnet ved at gentage ordet korrekt, uden at gøre stort nummer ud af det.

En femårig har stammet igennem længere tid og stammer nu sådan, at hele hans ansigt nærmest låser sig fast. Hvad kan vi gøre?
Hvis et barn på fem år stammer som beskrevet, bør I kontakte en talepædagog for råd og vejledning.

Hvordan støtter vi bedst børn, der vokser op med flere sprog?
Det korte svar: på samme måde som børn, der vokser op med ét sprog.

Vi ved i dag, at det at lære flere sprog i sig selv ikke giver sproglige vanskeligheder. Faktisk er det sådan, at de fleste af verdens børn vokser op med to- eller flere sprog. Der, hvor vi ser forskel er, at sprogudviklingen tager lidt længere tid hos børn, der skal lære to eller flere sprog. Samtidig er det lige så ofte, at vi finder sproglige vanskeligheder hos børn med flere sprog som børn med et modersmål. Det, der er vigtigt at huske er, at det er sprogudviklingen hos barnet, der er forsinket og ikke det, at barnet tilegner sig flere sprog.

Som voksen skal vi interessere os for om barnet har sproglige vanskeligheder på begge eller alle deres sprog. Et barns sprogudvikling går ikke hurtigere, hvis man fjerner et sprog. Det, der er vigtigst for barnet, der vokser op med flere sprog, og som har sproglige vanskeligheder er, at de er sammen med voksne, som har fokus på barnets kommunikative og sproglige udvikling.

Jeg har et 4-årigt barn i min gruppe, og jeg er meget i tvivl om, han forstår alt, hvad vi siger til ham?
I hverdagen kan et barn udvise god sprogforståelse, men måske er barnet i virkeligheden god til at aflæse situationer, eller barnet følger blot det, de andre børn gør. Det er derfor vigtigt at afdække, om barnet blot ”gætter” sig frem.

Sprogforståelsen kan derfor kun vurderes ved at teste, om barnet reagerer relevant på spørgsmål, hvor det ikke kan gætte sig til et svar ud fra den situation, spørgsmålet stilles i. 


Et barn på 5 år virker ofte fraværende, har svært ved øjenkontakt. Han virker nogle gange lidt "god dag mand økseskaft agtigt"
Når vi taler med hinanden, er det vigtigt, at den nonverbale kommunikation, der finder sted mellem mennesker er afstemt efter situationen. Dette kaldes også sprogbrug (pragmatik). Problemer med sprogbrug betyder, at vi har svært ved at forstå, hvordan sproget bruges i samspil med andre.

Det kan f.eks. komme til udtryk ved, at barnet ikke tager eller holder øjenkontakt, ved at det fortæller meget mere, giver mange flere oplysninger, end det er nødvendigt i situationen, eller ved at barnet forudsætter, at modtageren har en masse viden, som modtageren ikke har.

Det er også disse børn, der har svært ved at holde ”den røde tråd” i en fortælling. Børn med problemer med sprogbrug (pragmatiske kompetence) opfatter sproget bogstaveligt og har svært ved at aflæse alle de ikke sproglige signaler som: kropssprog, ansigtsudtryk og tonefald. Ironi og alt det, vi siger mellem linjerne, er svært for denne gruppe af forstå. Pragmatiske vanskeligheder findes også hos voksne. Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386