Kommunikation

test

Hele pointen med vores sproglige udvikling er, at vi bliver i stand til at kommunikere. Som mennesker er vi født til at interagere med hinanden, og kommunikation dækker over denne interaktion via både verbale (sagte) og non-verbale (usagte, fx gestik, pegen, kropssprog og lyde) midler, hvor der udveksles information.

Når små børn skal udvikle sprog, er det meget mere og andet end ord og udtale, de anvender. Deres tidligste kommunikation består af ansigt til ansigt kontakt, hvor barnet udtrykker sig med øjenkontakt, kropsprog, smil og skrig.

Barnets tidlige sampil og kontakt med andre er grundlæggende for udviklingen af dets kommunikative kompetencer og senere muligheder for at indgå i et socialt fællesskab med andre. Hver gang du er sammen med det førsproglige barn, kan du forestille dig, at du er som et stillads for barnet. Du stiller både spørgsmålene og giver svarene: ”Skal du have noget mad? Ja, det skal du, for du er så sulten”. Jo ældre barnet bliver, og jo mere sprog det får, desto mindre stillads har det brug for.

Så når du taler til, leger med og lytter til barnet fra det er helt spæd, så støtter du dets sprogudvikling og senere evne til at kommunikere. Det er i det hele taget vigtigt, at du viser interesse for det, barnet prøver at fortælle, i stedet for at fokusere på måden, det siger det på. På den måde får barnet en oplevelse af, at kommunikationen lykkes. 

Turtagning, samtale og sprogtilegnelse
Helt centralt for vores kommunikative kompetencer og evnen til at føre en samtale er evnen til at kunne skiftevis lytte og tale ... og det kræver en forståelse af "din tur - min tur"-princippet. 

Netop derfor sker den mest betydningsfulde stimulering af børns sprog gennem samtaler med voksne. Samtalerne behøver ikke altid at have mange ord - det er øvelsen i at vente, lytte og respondere, der er væsentlig. Det er det, vi forstår ved turtagning.

Læs mere om turtagning i praksis i artiklen Så vigtig er turtagning fra The Hanen Centre, som Sprog&Leg har fået lov at oversætte.

Den gængse anbefaling er, at man som voksen tilstræber min. 5 turtagninger med barnet - dvs 5 "vippeture" mellem din tur og min tur.

Læs mere om certificering i Hanen-programmet Sprog i samspil


3 tips til leg, der styrker kommunikationsevnerne

  • Rollelege og lad-som-om-lege (købmand, restaurant, osv.) og lege, hvor I snakker om det, I leger: 
    ("Skal vi bygge et hus i Lego?", "Hvis du finder de blå klodser, så finder jeg de røde.")  
  • Spil hvor I snakker om regler og skiftes til at spille (turtagning)
  • Dialogisk læsning (samtalelæsning)
 
Herunder kan du se nogle af vores materialer, der kan hjælpe dig til at styrke barnets kommunikative kompetencer ... bare husk at det er samtalen om det, I foretager jer, der er den vigtigste ingrediens. 


Downloads

Tabel Liste

Sorter faldende

4 vare(r)

Tabel Liste

Sorter faldende

4 vare(r)

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386