Udtale

test

Det er ofte børns udtale, der giver forældre og pædagoger anledning til bekymring. Det er dog helt normalt, at børn kan have vanskeligheder ved at producere forskellige lyde. Hvis ellers barnet er i god sproglig udvikling på andre områder, så er der sjældent grund til bekymring. Barnet vil typisk vokse fra udtalefejlene.

Det er dog altid vigtigt først at sikre, at barnet ikke har problemer med hørelsen, da det kan have indflydelse på barnets udtale og på dets sprog og trivsel generelt. Selvom om barnet er screenet ved fødslen, så bør det undersøges af en ørelæge, hvis der er mistanke om problemer med hørelsen.

Når vi kigger på et barns udtale, er det ikke bogstavernes navne, men deres lyd, vi vurderer. Her vil et barn med udtalevanskeligheder typisk erstatte bestemte lyde med andre.

De fleste udtalevanskeligheder er knyttet til konsonantlyde, mens vokallydene sjældent volder børn problemer. Det er vigtigt at holde for øje, at barnets udtale af ord intet har at gøre med, hvordan vi staver de ord, det skal lære eller har svært ved at sige. Fx udtales ”sko” og ”spand” faktisk ”sgo” og ”sband”.

Udtalevanskeligheder er kun sjældent forårsaget af mundmotoriske vanskeligheder. Mundmotoriske lege bør derfor altid knyttes sammen med relevante sproglyde. Det giver samtidig barnet en bevidsthed om, hvor i munden sproglydene artikuleres. Det støtter barnet i at gøre talen automatiseret og flydende. Groft sagt kan man sige, at øvelser som fx at slikke nutella af læberne sjældent vil forbedre et barns udtale, fordi legen ikke er knyttet op på bestemte sproglyde.

Det at tilegne sig sproglyde er en kompleks opgave for et barn. Barnet skal være i stand til at skelne mellem de forskellig sproglyde, lagre dem i hukommelsen og skal desuden kunne dele talen op i mindre enheder for at forstå, hvornår et ord begynder og slutter.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der skelnes mellem normal, forsinket og afvigende udvikling i børns udtale. (kilde: Marit Clausen)3 tips til leg der stimulerer udtalen

  • Rim, remser og leg med lyde
  • Sange og sanglege
  • Højtlæsning

Relevante links
 

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386