Sprogforståelse

test

Sprogforståelse dækker helt basalt over, at barnet forstår, at der er sammenhæng mellem de lyde og ord, de hører, og deres omverden – samt at de forstår, hvordan de reagerer relevant på sprogets indhold.

Et barn vil typisk forstå en masse ord og deres betydning, før de selv begynder at tale – tommelfingerreglen siger, at de forstår de første ord omkring et halvt år, inden de selv begynder at sige det. Der er altså en lang periode, hvor lyde bearbejdes og får mening, inden barnet bruger ordet aktivt. Du vil derfor kunne se et barn reagere på noget, du siger, fx: ”Nu kommer far”, og barnet kigger mod døren.

Det kan være svært at få øje på, om et barn har forståelsesmæssige udfordringer. Et barn kan sagtens udvise god sprogforståelse i dagligdagen, men måske er barnet i virkeligheden god til at aflæse situationer,eller til blot at følge det, de andre børn gør. Sprogforståelsen kan derfor kun vurderes på, om barnet reagerer relevant på spørgsmål, hvor det ikke umiddelbart kan gætte sig til et svar ud fra den givne situation.

Hvis et barn har sproglige vanskeligheder, der relaterer til sprogforståelsen, kan det ofte have problemer med at fastholde opmærksomheden i aktiviteter. Barnet kan også have svært ved at handle hensigtsmæssigt ud fra selv simple instrukser og beskeder, simpelthen fordi det går glip af betydningen af det, der bliver sagt. 


3 tips til leg, der stimulerer sprogforståelsen

  • Dialogisk læsning
  • Meningsfyldte samtaler om det, I leger, ser og oplever
  • Sange, rim og remser, der leger med sproget Tabel Liste

Sorter faldende

3 vare(r)

Tabel Liste

Sorter faldende

3 vare(r)

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386