SprogTrappen

test

SprogTrappen er en model udviklet af Pia Thomsen på baggrund af hendes forskning i børns sproglige udvikling.
Det er også nyeste modul i Rambølls Hjernen&Hjertetmålrettet til 0-3 års området. 

SprogTrappen er et værktøj til at reflektere over praksis og læringsmiljø i dagtilbuddet med afsæt i det lille barns sproglige udvikling. Modellen hjælper jer til at få øje på det enkelte barns forudsætninger for sprog og dets reelle sproglige kompetencer, så I kan ramme niveau i jeres samvær med barnet og bedst understøtte barnets udvikling præcis, hvor det er. 

Formålet med at bruge SprogTrappen er at styrke den voksnes evne til at understøtte barnets udvikling hen mod et aldersvarende sprog ved 3 år. 

SprogTrappen ser ikke kun på barnets formelle sprog, men inddrager alle de elementer, der gensidigt påvirker hinanden, når barnet skal udvikle sprog, bl.a. legeudvikling, relationer/sociale kompetencer, kognition og fælles opmærksomhed.   

Vi er godkendt af Pia Thomsen til at undervise i SprogTrappen og kan tilbyde både kortere oplæg, 1-dags-kurser og undervisningsforløb med evaluering af læringsmiljø.

Her er, hvad Herning Kommune har fået ud af et kursus i SprogTrappen

"I forbindelse med implementeringen af SprogTrappen i Herning Kommune var det en prioritering,
at pædagoger og dagplejere blev klædt godt på til opgaven.

Vi valgte at invitere Sprog&Leg til at afholde et heldagskursus, hvilket viste sig at være meget
passende i forhold til indhold og formidling heraf.

Kurset var opbygget således, at der var en god balance mellem teoretisk viden om barnets tidlige
sprogtilegnelse, centrale sproglige milepæle – sat i relation til metodikken i SprogTrappen.

Da Herning Kommune i forvejen anvender forskellige dokumentationsmoduler i Hjernen&Hjertet,
gav gennemgangen at SprogTrappen som modul rigtig god mening, og den efterfølgende kobling til,
hvordan man kan arbejde med konkrete ideer til det opfølgende arbejde, var meget brugbar.

Ulla Flye fra Sprog&Leg sikrede som altid, at vores deltagere fik sammenhængen med hjem. 
Hun er rigtig god til at formidle og koble det ”nye”, til det pædagogerne kender i forvejen.
Ulla formår i sit oplæg at binde enderne sammen således, at SprogTrappen ikke føles som en
ekstra opgave, men giver mening i forhold til den daglige pædagogiske praksis. Hun giver mange
gode praksiseksempler på, hvordan de forskellige indplaceringer på SprogTrappen kan omsættes
til en handleplan." 

- Gitte Hæsum, Pædagogisk Udviklingskonsulent, Center for Børn og Læring, Herning Kommune

 

Kontakt os på sol@sprogogleg.dk eller 2090 1599 for at høre mere. 

 

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386