Sprogvurdering

test

i dagtilbud (3-6 år)


I efteråret 2017 blev ministeriets ny materiale til sprogvurdering, Sprogvurdering 3-6, frigivet med IT-understøttelse, bl.a. som del af Rambølls Hjernen&Hjertet. Herunder kan du læse mere om, hvad der er væsentlige ændringer fra den tidligere sprogvurdering, hvilke områder, vi vurderer hos barnet, og hvorfor netop disse. Du kan også finde et par centrale fakta om Sprogvurdering 3-6 i boksen her til højre. 

(Find vores kurser og materialer nederst her på siden!) 


Et mere langsigtet perspektiv

Helt overordnet er det vigtigt at være opmærksom på,
at den nye sprogvurdering har et mere langsigtet perspektiv, end den tidligere havde. Det er væsentligt for at forstå indholdet i det nye vurderingsmateriale. Med den nye sprogvurdering kigger vi nu især på færdigheder, som forskningen viser, er centrale for barnets senere læse-
og skriveudvikling - også selvom disse kompetencer ikke har direkte indflydelse på barnets trivsel i dagtilbuddet her og nu.

 

Hvornår vurderer vi barnet?

Den nye sprogvurdering giver mulighed for at vurdere et barn på et hvilket som helst tidspunkt mellem 2,10 og 6,9 år, hvor det før var i afgrænsede perioder mellem 3 og 6 år. Der er nu ét samlet materiale, så man kan følge barnets sproglige udvikling inden for en række sproglige områder. 

 

Hvilke børn skal vi vurdere?

Sprogvurderingen er fortsat målrettet de børn, hvor pædagoger eller forældre mener, at der er brug for en vurdering af sproget.

Dagtilbudslovens paragraf 11 og 12 siger: 

"Der skal gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

"Der skal gennemføres en sprogvurdering af ALLE børn i alderen omkring 3 år, der IKKE er optaget i dagtilbud."

 

Hvad vurderer vi hos barnet?

Den tidligere sprogvurdering gav os en resultatrapport, der aftegnede barnets kompetencer inden for de fire overordnede sproglige områder: produktivt sprog, receptivt sprog, kommunikation og lydlig opmærksomhed.

Med den nye vurdering kigger vi nu mere specifikt på otte områder inden for to dimensioner, nemlig talesproglige kompetencer og skriftsproglige kompetencer:

 

  • Ordforråd
  • Sprogforståelse
  • Kommunikative strategier
  • Rim
  • Bogstavkendskab
  • Opdeling af ord
  • Opmærksomhed på skriftsprog
  • Forlyd (vurderes kun ved skolestart)

 

Børn har dog ikke ændret sig, fordi vi vurderer deres sproglige udvikling på en ny måde. Der er blot tale om, at vi nu zoomer ind på nogle centrale færdigheder under de fire sproglige områder, som vi testede tidligere… og så har man med den nye sprogvurdering valgt også at sætte specifikt fokus på den tidlige skriftsproglige udvikling.

 

Hvorfor vurderer vi netop det?

Det kan forekomme mærkeligt, at vi er så interesserede i det 3-6-årige barns evne til fx at rime, benævne bogstaver og opdele ord … men det skyldes ganske enkelt, at barnets udvikling inden for disse færdigheder afspejler barnets forudsætninger for færdigheder, det skal tilegne sig i skolealderen.

 

Hvordan skal vi sprogvurdere?

I modsætning til det tidligere materiale, kan Ny Sprogvurdering 3-6 ikke gennemføres uden IT-understøttelse. Det betyder, at det er nødvendigt at indgå en aftale med en udbyder af en IT-løsning baseret på Ministeriets materiale, fx Rambøll. 

 

Sprogvurdering er IKKE en eksamen!

Dette er vigtigt at huske, hver gang vi sprogvurderer et barn. Vi er udelukkende interesserede i at få en pejling på, om barnets skal hjælpes på vej mod disse kompetencer gennem leg. At vi ser på deres forudsætninger for at lære at læse og skrive, betyder altså ikke på nogen måde, at vi skal undervise eller træne dem i disse færdigheder før skolealderen.

 

Sprogvurderet ... og hvad nu?

Når I, i dagtilbuddet, har sprogvurderet et barn, får I en resultrapport der viser, hvordan barnets kompetencer er inden for de 7 sproglige områder (- forlyd). Her fremgår det, om barnets skal tilbydes særlig, fokuseret eller generel indsats. 

 

Det kan være nærliggende kun at fokusere på de børn, der falder i de to første kategorier (0-15%), men det er vigtigt også at have øje for de børn, der ligger i den lave ende af generel indsats (16-50%).

 

 I kan også se vores kurser og materialer, der hjælper jer i gang med den målrettede opfølgende på en legende måde.    

 

 

Tabel Liste

Sorter faldende

10 vare(r)

Tabel Liste

Sorter faldende

10 vare(r)

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386